Jazykové požadavky

Jazykové požadavky pro práci v Německu

Pro práci v Německu je vyžadována znalost němčiny alespoň na základní komunikativní úrovni A2, na odbornějších pozicích pak jazyková úroveň B1.

Jazykové úrovně

Úroveň A2
Dokážete používat výrazy každodenní povahy nebo oblastí, které se ho bezprostředně týkají (například o rodině, místě, kde žijete, o zaměstnání, svých zálibách). Při komunikaci využíváte jednoduché fráze, které se vztahují k běžným událostem.

Porozumění
Dokážete přeložit jednoduché a krátké věty. Orientujete se v každodenních činnostech (například přečtení jídelního lístek nebo jízdního řád). Porozumíte i krátkým osobním emailovým zprávám nebo sms.

Mluvení
Pro komunikaci používáte jednoduché věty a fráze. Umíte se zapojit do společenské konverzace, nerozumíte však natolik abyste sám dokázal konverzaci vést. Témata konverzace se týkají běžných událostí a činností.

Psaní
Dovedete napsat krátké poznámky týkající se vašich základních potřeb, nebo také sepsat jednoduchý osobní dopis.

Úroveň B1
Rozumíte hlavním konverzačním tématům z oblasti práce, studia, aktivit ve volném čase. Umíte si poradit v situacích, se kterými se běžně setkáte při cestování, nakupování, ve volném čase. Dokážete napsat souvislý text na témata, o která se osobně zajímáte a která dobře znáte. Umíte popsat své zážitky, názory, plány a pocity.

Porozumění
Rozumí textům s často užívanou slovní zásobou. Poslech vám nedělá problémy, pokud se týká běžných témat (práce, škola, volný čas). Rozumíte hlavním myšlenkám, pokud jsou vysloveny spisovným jazykem, zřetelně a pomalu.

Mluvení
Umíte poradit s většinou situací. Dokáže se bez přípravy zapojit do konverzace, dokážete se zeptat na cestu nebo zjednodušeně hovořit o aktuálních událostech. Zvládnete stručně odůvodnit své plány do budoucna. Umíte také například přiblížit obsah knihy.

Psaní
Dovedete napsat text na témata, která vás zajímají a která dobře znáte. Umíte napsat osobní dopis. Dokážete vylíčit své osobní zážitky.

Test jazykové úrovně

jazyková uroveň
Jazykové požadavky pro práci v Německu

Pro zjištění jaké jazykové úrovně dosahujete využijte tento test jazykové úrovně.
Výsledky vám přijdou do mailu, pokud nedosahujete minimální požadované úrovně, pak doporučujme trochu studia.

Doporučujeme se připravit minimálně na pracovní pohovor v němčině.

Němčinu je možné studovat i online, dobré refence najdete např na kurzy němčiny na webu Onlinejazyky.cz
Případně vyzkoušejte lekce zdarma na Duolingo, nebo Landigo.

Než se v němčině zdokonalíte můžete vyplnit kontaktní formulář s žádostí o zasílání pracovních příležitostí kde němčina není tolik vyžadována.

Zobrazit pracovní nabídky